افتتاح سایت بصورت آزمایشی

فروشگاه ساز فایل 24 پس از مدت زمان طولانی به مرحله آزمایش رسید , این فروشگاه ساز یک سیستم از بیس طراحی شده و جامع و کامل می باشد که با داشتن امکانات زیاد به کاربران اجازه میدهد که حتی بدون پرداخت هزینه ای صاحب یک سایت و یک شغل بشود.